Featured Posts

עינת, 24, מוזיקאית שרצתה יותר בטחון ושליטה בחייה

התחלתי את האימון אצל קרן מתוך ההבנה שאני חיה בבלבול לגבי המטרות שלי,

הרצונות, ואפילו ההנאות שלי ושאין לי שליטה על חיי.

למרות שהייתי כביכול במסלול ברור, לא הרגשתי שיש לי בעלות על הדרך שבה אני חיה,

שאני מחליטה איך הדברים מתנהלים.

הדברים פשוט קרו ואני ניסיתי לפלס את דרכי בתוך הבעיות בחיי, ופה קרן נכנסה לתמונה.

העבודה החלה כבר מהמפגש הראשון, וקרן נתנה לי את כל הכלים בכדי להתמודד עם בעיות רגשיות, טכניות, וכל דבר קטן שנקרה בדרכי, היא תמיד הייתה שם לסדר את הדברים בראשי ובעזרתה תמיד מצאתי את הדבר הנכון בשבילי.

בתוך התהליך עצמו, מפגישה לפגישה הרגשתי את ההתקדמות, את ההבנה וההפנמה של הכלים שקרן סיפקה לי. אני מאמינה בשינוי הכי קטן שעושה את ההבדל הכי גדול,

ומאמינה בקרן שמאפשרת לי להתבונן על החיים לעשות את השינוי, ולקחת בעלות על חיי.

קרן היא לא רק מאמנת אלא גם חברה, גם ברגעים הקשים,

היא תמיד נתנה הרגשה של מקום נוח ותומך.

ללא ספק היא שינתה את חיי.

אני מלאת תודה והערכה אלייך שהדרכת ועדיין מדריכה ומלמדת אותי

לקחת את הדברים החיוביים, גם מהדברים הפחות טובים בחיים וליהנות מההצלחות שלי.


Recent Posts