Featured Posts

רועי, 29, במהלך האימון הקים את איגוד המתווכים של ישראל, יזם בתחום הנדל"ן

היה לי רעיון למיזם / עסק וחיפשתי מישהו שיאזן ויכוון אותי.

אני נוטה להתפזר ולקפוץ מדבר לדבר וכמו כל אדם, ההרגלים הישנים שלי ניהלו אותי.

בעקבות כל מיני תהליכים שעברתי הבנתי שאני צריך מאמן!

במהלך האימון עם קרן קיבלתי ביטחון עצמי גבוה שרק ממשיך להתחזק,

אני לומד, מיישם אסטרטגיות ומגיע לתוצאות.

תוך כדי התהליך עם קרן אני הופך לאדם שאני רוצה להיות ומשתמש בכל הכלים שלמדתי

ובכל היכולות והכישורים שלי, להתמודדות ברגעים חשובים והחלטות גורליות.

אני מתאמן אצל קרן כבר שנה ואני יכול לומר שהיא מקשיבה, מאזנת, תומכת,

ממקדת, גורמת לי למתוח את עצמי ואת הגבולות שלי

ובאופן תמידי מעלה את הסטנדרט.

#יזמות #אימוןליזמים #להפוךרעיוןלמציאות

Recent Posts