Featured Posts

יובל הגיע לפגישת קרן לייזר ויצא משוחרר

קרן המדהימה, הגעתי אליך עם כל מיני מחסומים שהפריעו לי להתקדם.

תוך כמה דקות של שיחה הובלת אותי לסיבה והכי חשוב - לפיתרון.

נתת לי כלים להתמודדות ותוך כדי הפגישה כבר הרגשתי אחרת. אז תודה לך על מפגש מרתק, חוויתי

והכי חשוב- תודה על השינוי!


Recent Posts