Featured Posts

ניר השתחרר גם הוא מפחד קהל וגם שלח לקוחות

כל מי שעומד מול קהל, מרצה, מעביר סדנה. קרן נונתנת כלים פרקטיים

לעבור את ההתרגשות , הפחדים, הדברים שעשויים לפגום במסר.

האנרגיה, ההתלהבות, המקצועיות, עם דוגמאות פרקטיות ועם חיוך תמידי מאפשר סביבה לימודית מהנה ואפקטיבית כמו כן מנסיון קרן עזרה לי עם לקוחות בכל הנוגע לפחדים שלהם ואמונות מגבילות ביחס לעסקים לקוחות התחילו לעשות טלפונים , פעולות שחששו ונרתעו לעשות בשיווק והאמינו בערך שנותנים.


Recent Posts