Featured Posts

פגישה אחת לשחרור מפוסט טראומה אחרי תאונה

קרן, את פשוט אדירה. קרן לייזר מדוייקת ויעילה. ממצב בו "קפצתי מעורי" מכל דבר בכביש (אחרי התאונה),

וממצב בו לא יכולתי לעצום עינים וללכת לישון בלי לחזור לתוך התאונה -

בפחות משעתיים, מדוייקות ונעימות (אני חייב לציין) החזרת אותי למסלול הרגיל. ישנתי הלילה כמו תינוק. המון המון תודה עדו


Recent Posts