Featured Posts

פגישה ממוקדת לשחרור פלונטר עסקי

קרן מליניאק, היא מעיין שופע של סימפטיה וחיוך. כל זה מלווה במקצוענות מדהימה ומיומנות בלתי רגילה לשאול את השאלות הנכונות

ולהתכוונן כמו לייזר לשורש הבעיה המטופלת. הטיפול עצמו מעניין מאד.

בתחילתו מעלה מעט ספקנות אבל למי שמתמסר לתהליך מובטחת תוצאה מדהימה ובלתי רגילה.

תודה לך!

רון אקרמן

רון אקרמן


Recent Posts