Featured Posts

מאמנת ששלחה קרובה שלה לטיפול בחרדות

קרן יקרה מאוד, הפניתי אלייך אשה קרובה ויקרה מאוד. היא לא מפסיקה להרעיף אלייך שבחים. על האיכפתיות, על המסירות,

על ההקשבה, על ההכלה ועל מי שאת- אנושית ומקצועית. כמאמנת למאמנת אני מסירה בפנייך את הכובע. את מהמאמנים שנותנים כבוד ויוקרה למקצוע המיוחד הזה. מחבקת. תודה רותי


Recent Posts